Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất

0
629
chế độ bhxh

Bạn chuẩn bị đi công tác tại một đơn vị nào đó được công ty cử đi trong số giấy tờ bạn mang đi sẽ có mẫu giới thiệu bạn là người như thế này, họ tên như thế này, chức vụ gì, chuyến công tác này có nhiệm vụ gì..mong được đơn vị giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt công việc của mình.

Mẫu giấy giới thiệu đi công tác mới nhất

Hay bạn được một người của con ông cháu cha nào đó giới thiệu bạn xin việc vào đâu làm…ngoài các cuộc trò chuyện trao đổi trên điện thoại ra người đó có mẫu giới thiệu cá nhân viết tay gửi bạn gửi đến người nào đó trong đơn vị mới nhằm tiếp nhận, tạo cơ hội tốt cho bạn làm việc….

TÊN CƠ QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….…/GT                                                                                ————–

………, ngày……… tháng…… năm …….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

……………………………. (1) …………………………………………………………………………………………………………..

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mong ………………………….  giúp đỡ ông, bà …………………………………….  hoàn thành nhiệm vụ.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Có giá trị hết ngày                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

……………………

———

(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here