Khái niệm phân loại tài sản cố định

0
678

Khái niệm, phân loại tài sản cố định

Tổng quan bài viết

I. Khái niệm

  • TSCĐ là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài, khi tham gia vào quá trình sản xuất, nó sẽ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu cho đến khi bị hư hỏng.

  • Theo quy định hiện hành TSCĐ có giá trị từ 10 triệu trở lên, thời gian từ 1 năm trở lên, và phải trích khấu hao phải theo quy định của bộ tài chính (203/2009/TT-BTC)

II. Phân loại

 TSCĐ có nhiều loại và có đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau để thuận tiện cho công tác hạch toán cần phải sắp xếp phân loại theo từng nhóm, hoặc nguồn hình thành sẽ có 3 loại chủ yếu:

  1. TSCĐ hữu hình: là tài sản có hình thái vật chất cụ thể, có thời gian sử dụng trên một năm hoặc bằng một năm như: máy móc, thiết bị, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn… Do DN nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực số 03 TS được ghi nhận là TSCĐ HH phỉa thoả mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn sau:

        + Chắc chán thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

        + Nguyên giá phải được xác định 1 cách đáng tin cậy

        + Có thời gian sử dụng trên 1 năm

        + Có giá ảtị từ 10 triêu trở lên

  1. TSCĐ vô hình: Tài sản này không có hình thái vật chất, có thời gian sử dụng trên một năm như phần mềm quản lý, bằng sáng chế, quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá…Theo chuẩn mực số 04 TS VH cũng phải thoả mãn 4 điều kiện như TS HH

      Ví dụ: Lợi thế thương mại không phỉa là TS vô hình

Chú ý: Chi phí thành lập doanh nghiệp, lợi thế thương mại không phải là TSCĐ Vô hình mà chúng được phân bổ dần cào chi phí kinh doanh trong kỳ trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi Dn bắt đầu hoạt động cho vào TK 242.

  1. . TSCĐ thuê tài chính: Là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty tài chính nếu hợp đồng thuê thoả mãn đầy đủ những điều kiện sau:  – Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại TS thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của TS thuê tại thời điểm mua lại và bên cho thuê phải chuyển quyền sở hữu TS đó.

  • Thời hạn cho thuê 1 loại TS  quy định ít nhất phải = 60% thời gian cần thiết đê khấu hao TS thuê đó.

  • Tổng số 1 loại TS khi thuê ít nhất phải tương đương với giá của TS đó trên thị trường vào thời điểm ký kết hợp đồng. Mọi hợp đồng thuê tài chính nếu không thoả mãn các cquy định trên thì được coi là TSCĐ thuê hoạt động

Ví dụ: Bên A đi vay bên B để đi mmua ô tô mới của bên C nhưng không vay được tiền. Bên B đồng ý cho bên A vay tiền mua ô tô của bên C với điều kiện phỉa ký kết hợp đồng thuê tài chính. Lúc đó bên C sẽ viết hợp đồng cho bên B. Sau 1 thời gian sử dụng bên A có quyền được khấu hao như TSCĐ bình thường và khi bên A trả lãi được 60% giá trị TSCĐ thì bên B làm thủ tục chuyển giao TSCĐ đó cho bên A với điều kiện giá trị thấp hơn giá trị ban đầu -> Quy trình trên được gọi là thuê tài chính

Còn như thuê nhà  -> Thuê hoạt động

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here