Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

0
805

Thực hành khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Nguyên tắc của việc Điều chỉnh, bổ sung Tờ khai Thuế GTGT

Thực hiện theo đúng Nguyên tắc:

SAI ĐÂU SỬA ĐẤY

Tức là: khi đã xác định được Dữ liệu bị sai trên tờ khai đã lập. Chúng ta sẽ sửa trực tiếp ở dữ liệu sai thành dữ liệu đúng.

3- Các trường hợp của việc phát hiện ra sai sót phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT

3.1 TH phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai

Các sai sót trên hóa đơn có thể xảy ra đó là: sai tên công ty, sai MST, tiền thuế, thuế suất, tiền hàng…

Các bạn luôn nhớ rằng: Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai đúng nhất của Doanh nghiệp khi thực hiện kê khai và nộp tờ khai.

Vì thế: Nếu các bạn phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai.  Chúng ta thực hiện Điều chỉnh Tờ khai theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin kê sai

Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai:

Tờ khai lần đầu

Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin sai mà sửa trực tiếp theo số thông tin dữ liệu đúng

Bước 4: Lưu kết quả đã sửa sai và tiến hành gửi lại tờ khai đã điều chỉnh tới Cơ quan Thuế quản lý.

3.2 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT

3.2.1 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT nhưng không làm ảnh hưởng tới số thuế phái nộp hay được khấu trừ.

Các sai sót: sai MST, tên công ty, tên hàng hóa, ký hiệu hóa đơn, ngày tháng năm phát hành…

Các bước thực hiện Điều chỉnh tờ khai theo thông tin dữ liệu đúng

Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế GTGT có thông tin sai

Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai:

Tờ khai lần đầu

Bước 3: Vào giao diện của tờ khai thuế GTGT, tìm đến thông tin sai sót. Sửa trực tiếp theo thông tin dữ liệu đúng.

Bước 4: Lưu lại tờ khai đã được điều chỉnh đúng. Và gửi lại toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Thuế quản lý

Chúng ta phải nộp

 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế quản lý trực tiếp DN mình bao gồm:

– Làm công văn xin điều chỉnh tờ khai. Trên Công văn cần ghi rõ thông tin của những sai sót thuộc những Hoá đơn nào,…

có thông tin sai đã lập và nộp lên cơ quan Thuế

– Tờ khai thuế GTGT

đã được điều chỉnh theo thông tin đúng

3.2.2 Phát hiện sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai,

làm ảnh hưởng tới số thuế phái nộp hay được khấu trừ.

Các sai sót: 

khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, thừa hóa đơn đầu vào, khai sai doanh số bán hàng, tiền thuế, thuế suất…

Không có trường hợp thiếu hóa đơn đầu vào các bạn nha. Đối với hóa đơn đầu vào của năm 2013 thì được kê khai ở mục đủ điều kiện khấu trừ trong vòng 6 tháng, còn sang năm 2014 không bị giới hạn, phát hiện thiếu lúc nào các bạn kê vào kỳ phát hiện. Cụ thể theo hướng dẫn tại công văn 1818/TCT-KK ngày 19/05/2014 hướng dẫn “

Đối với hóa đơn phát sinh từ 1/1/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Các bước lập tờ khai bổ sung thuế GTGT

Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót.

Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai:

Tờ khai Bổ sung.

Bước 3: Vào giao diện của HTKK, thực hiện nguyên tắc SAI ĐÂU SỬA ĐẤY

            + Nếu thông tin sai trên Hoá đơn đầu vào. Tiến hành tìm đến các chỉ tiêu: 23; 24; 25 mà sửa trực tiếp cho đối tượng xác định là sai ( l

ưu ý chỉ tiêu 25 phần mềm không tự nhảy số liệu, các bạn phải nhập bằng tay cả 3 chỉ tiêu này)

+ Nếu thông tin sai trên Hoá đơn GTGT đầu ra.

– Thứ nhất: Nếu là hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% – lựa chọn chỉ tiêu 30 và 31 để sửa sai trực tiếp

– Thứ hai: Nếu là Hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% – lựa chọn các chỉ tiêu 32 và 33 để sửa sai trực tiếp

Bước 4: Ấn Tổng hợp KHBS: thực hiện làm và đưa ra kết qua

Bước 5: Xem kết quả và cách xử lý:

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

Chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ tiêu 40 và 43 để biết kết quả của việc bổ sung. Hai giá trị đường ký hiệu bằng chữ A và B trên ảnh kia là giá trị mà các bạn quan tâm:

+ Nếu giá trị đó được đặt trong ngoặc (…) là giá trị âm.

+ Còn không có ngoặc (..) là dương.

TH:  [ 43 ] > 0      – Đưa số chênh lệch sang chỉ tiêu [ 38 ] của kỳ này.

TH:  [ 43 ]

TH:  [ 40 ] > 0      – Nộp tiền thuế và nộp phạt chậm nộp tiền thuế

TH:  [ 40 ]   – Kế toán tự theo dõi riêng bên ngoài – không được cho vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại. các kỳ tiếp theo phát sinh số thuế phải nộp kế toán tự trư đi số đã nộp thừa

Cần lập

1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT mẫu số: 01/GTGT

– Giải trình khai bổ sung điều chỉnh – KHBS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here