Hàm COUNTA function trong excel

0
915

Sau đây là cách sử dụng Hàm COUNTA function trong excel.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của COUNTA  chức năng trong Microsoft Excel.
 

Hàm COUNTA function trong excel

Sự miêu tả

Các COUNTA chức năng đếm số lượng tế bào mà không phải là trống rỗng, trong một phạm vi.

Cú pháp

COUNTA (value1, [value2], …)
 
Cú pháp hàm COUNTA có các đối số sau đây:

value1     buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho các giá trị mà bạn muốn đếm.
value2, …     Tùy chọn. Đối số bổ sung đại diện cho các giá trị mà bạn muốn đếm, lên đến tối đa là 255 đối số.

Các chú thích

Các COUNTA chức năng đếm tế bào có chứa bất kỳ loại thông tin, bao gồm cả giá trị lỗi và văn bản rỗng ( “” ). Ví dụ, nếu phạm vi có chứa một công thức trả về một chuỗi rỗng, COUNTA chức năng đếm giá trị đó. Các COUNTA chức năng không tính ô trống.
Nếu bạn không cần phải tính giá trị hợp lý, văn bản, hoặc các giá trị sai (nói cách khác, nếu bạn muốn tính chỉ các tế bào có chứa số), sử dụng COUNT địa chức năng.
Nếu bạn muốn tính chỉ các tế bào đáp ứng tiêu chí nhất định, sử dụng COUNTIF chức năng hoặc các COUNTIFS chức năng.

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= COUNTA (A2: A7) Đếm số lượng tế bào trong các tế bào nonblank A2 qua A7. 5

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Hàm COUNTA function trong excel. xem tại:

https://ketoan68.net/ham-counta-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here