Hàm COSH function trong excel

0
665
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của Hàm COSH  chức năng trong Microsoft Excel.
Sự miêu tả
Trả về cosin hyperbol của một số. Hàm COSH
cú pháp
COSH (số)

 

Các chức năng cú pháp COSH có các đối số sau đây:
Số     buộc. Bất kỳ số thực mà bạn muốn tìm cosin hyperbol.
chú ý
Công thức cosin hyperbol là:
Equation
Thí dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức

 

Sự Miêu Tả

 

Kết Quả

 

= COSH (4) cosin hyperbol của 4 27.308233
= COSH (EXP (1)) cosin hyperbol của các cơ sở của logarit tự nhiên. 7.6101251

8 công cụ thuận tiện trong Excel có thể bạn chưa biết

Cách lọc dữ liệu trùng nhau trên 2 sheet Excel

excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here