Hàm CORREL function trong excel

0
1016
Áp dụng cho:
Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …
Bài viết này miêu tả cú pháp công thức và cách sử dụng của CORREL  chức năng trong Microsoft Excel.

Sự miêu tả

 
Trả về hệ số tương quan của các vùng ô array1 và array2. Sử dụng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai tài sản. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra các mối quan hệ giữa nhiệt độ trung bình của một địa điểm và việc sử dụng điều hòa không khí.
cú pháp
CORREL (array1, array2)
Cú pháp CORREL hàm có đối số sau:
Array1     buộc. Một loạt các tế bào của các giá trị.
Array2     buộc. Một loạt di động thứ hai của giá trị.
Các chú thích
Nếu một mảng hoặc tham chiếu lập luận có chứa văn bản, giá trị logic, hoặc các tế bào trống rỗng, những giá trị đó sẽ được bỏ qua; Tuy nhiên, các tế bào với số không giá trị được bao gồm.
Nếu array1 và array2 có một số khác nhau của các điểm dữ liệu, CORREL trả về # N / A giá trị lỗi.
Nếu một trong hai array1 hoặc array2 là trống rỗng, hoặc nếu s (độ lệch chuẩn) của các giá trị của họ bằng không, CORREL trả về # DIV / 0! giá trị lỗi.
Phương trình cho các hệ số tương quan là:
Hàm CORREL function trong excel
Ở đâu
x và y
là mẫu có nghĩa là AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2).
Thí dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Data1 3 2 4 5 6
Data2 9 7 12 15 17
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= CORREL (A2: A6, B2: B6) Hệ số tương quan của hai bộ dữ liệu trong cột A và B. 0,997054486


⇒ Nguyễn Văn ánh


https://ketoan68.net/ham-correl-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

https://ketoan68.net/ham-correl-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here