Hàm BINOMDIST function trong excel

0
852

Sử dụng BINOMDIST ra vấn đề với một số cố định của các bài kiểm tra hoặc thử nghiệm, khi các kết quả của thử nghiệm bất kỳ chỉ có thành công hay thất bại, khi thử nghiệm độc lập, và khi xác suất thành công là không đổi trong các thí nghiệm.

Áp dụng cho:

 
Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …
Trả về xác suất phân phối nhị thức cá nhân hạn. Sử dụng BINOMDIST ra vấn đề với một số cố định của các bài kiểm tra hoặc thử nghiệm, khi các kết quả của thử nghiệm bất kỳ chỉ có thành công hay thất bại, khi thử nghiệm độc lập, và khi xác suất thành công là không đổi trong các thí nghiệm. Ví dụ, BINOMDIST có thể tính toán xác suất mà hai trong ba đứa trẻ tiếp theo sinh ra là nam giới.

 

QUAN TRỌNG:

 

 chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem chức năng BINOM.DIST .
cú pháp
BINOMDIST (number_s, thử nghiệm, probability_s, tích lũy)

 

Các chức năng cú pháp BINOMDIST có các đối số sau đây:

 
 
Number_s      buộc. Số lần thành công trong các thử nghiệm.
Thử nghiệm      bắt buộc. Số lượng các thử nghiệm độc lập.
Probability_s      buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.
Tích lũy      buộc. Một giá trị logic xác định dạng của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, sau đó BINOMDIST trả về hàm phân phối tích lũy, mà là xác suất mà có ít nhất number_s thành công; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất, mà là xác suất mà có number_s thành công.
Các chú thích
Number_s và thử nghiệm được cắt ngắn đến số nguyên.
Nếu number_s, thử nghiệm, hay probability_s không phải là số, BINOMDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu number_s thử nghiệm, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.0>
Nếu probability_s 1, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.0>
Nếu x = number_s, n = thử nghiệm, và p = probability_s, sau đó các nhị thức hàm xác suất khối lượng là:
Equation
Ở đâu:
Equation
COMBIN (n, x).

 

Nếu x = number_s, n = thử nghiệm, và p = probability_s, sau đó phân phối nhị thức tích lũy là:
Equation
Thí dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
6 Số thành công trong thử nghiệm  
10 Số phép thử độc lập  
0.5 Xác suất thành công của mỗi phép thử  
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= BINOMDIST (A2, A3, A4, FALSE) Xác suất chính xác 6 của 10 thử nghiệm thành công. 0.2050781

https://ketoan68.net/ham-binomdist-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here