Hàm ATAN2 function trong excel

0
709
hàm char trong excel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng hàm ATAN2 function trong excel 

Hướng dẫn phương pháp sử dụng hàm ATAN2

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của ATAN2  chức năng trong Microsoft Excel.
Sự miêu tả
Trả về arctang, hay nghịch đảo tang, các x- định và y tọa độ. Các arctangent là góc từ trục x đến một dòng có chứa nguồn gốc (0, 0) và một điểm có tọa độ (x_num, y_num). Các góc được đưa ra trong radian giữa -pi và pi, trừ -pi.
cú pháp
ATAN2 (x_num, y_num)
Các chức năng cú pháp ATAN2 có các đối số sau đây:
X_num     buộc. Các tọa độ x của điểm.
Y_num     buộc. Toạ độ y của điểm.
Các chú thích
Một kết quả tích cực thể hiện một góc ngược chiều từ trục x; kết quả âm tính đại diện cho một góc chiều kim đồng hồ.
ATAN2 (a, b) bằng ATAN (b / a), ngoại trừ một có thể bằng 0 trong ATAN2.
Nếu cả hai x_num và y_num là 0, ATAN2 trả về # DIV / 0! giá trị lỗi.
Để thể hiện arctangent độ, nhân kết quả bằng 180 / PI () hoặc sử dụng các DEGREES chức năng.
Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả
= ATAN2 (1, 1) Arctangent của điểm 1,1 trong radian, pi / 4 0,785398163
= ATAN2 (-1, -1) Arctangent của điểm -1, -1 trong radian, -3 * pi / 4 -2,35619449
= ATAN2 (-1, -1) * 180 / PI () Arctangent của điểm 1,1 trong độ -135
= DEGREES (ATAN2 (-1, -1)) Arctangent của điểm 1,1 trong độ -135
>>

Chứng từ vé máy bay đi công tác hợp lý hợp lệ

Có được viết tắt thông tin trên hóa đơn GTGT

Xem thêm bài viết khác tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here