Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – tài khoản 515

0
614

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính – tài khoản 515

a, Nội dung: Tài khoản này  dùng để phản ánh Doanh thu lãi tiền vay tiền bán bản quyền, tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và các doanh thu hoạt động tài chính khác. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

b, Kết cấu:

Kết cấu tài khoản 515

Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính - tài khoản 515

Ví dụ: Lãi ngân hàng cho vay – lãi này cho vào TK 515. Lãi vay do từ tiền gửi hoặc gửi ngân hàng tự dưng có lãi 711

c, Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Được chia lãi cổ tức ( trước thuế )

Nợ TK 111, 112, 221

Có TK 515

+ Phất sinh lãi tiền gửi ( đầu tư)

Nợ TK 112

Có TK 515

+ Tiền thưởng chuyển khoản trong thanh toán

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 515

+ Lãi tỷ giá trong thanh toán

Nợ TK 331

Có TK 515

Có TK 1112

+ Kết chuyển sang TK 911

Nợ TK 515

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG –

DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here