Hạch toán chi phí giá vốn hàng bán – tài khoản 632

0
615
Cách tính lợi nhuận kinh tế trong kế toán

Hạch toán chi phí giá vốn hàng bán – tài khoản 632

Phản ánh vào tài khoản này là toàn bộ giá vốn của sản xuất hàng hóa dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của dịch vụ xây dựng, xây lắp đã hoàn thành.

Ngoài ra TK này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản như khấu hao, sửa chữa mà liên quan đến cho thuê hoạt động, chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản dầu tư.

Hạch toán chi phí giá vốn hàng bán - tài khoản 632

Sơ đồ hạch toán

Hạch toán chi phí giá vốn hàng bán - tài khoản 632

Chú ý: DN kinh doanh các mặt hàng: Xăng dầu, đồ đông lạnh, dược phẩm mới được trích lạp dự phòng khi còn hàng tồn kho.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI

Chiến lược phát triển bản thân

Cách tính lợi nhuận kinh tế trong kế toán

Email:

Hàm ATAN function trong excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here