Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

0
553

-Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau.

-Đặc điểm:

Đối tượng tập hợp chi phí là tập hợp theo nhóm sản phẩm của toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.

-Trình tự tính giá thành:

+ Đầu tiên là tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.

+ Xác định tỷ lệ tính giá thành :g Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức.

Tỷ lệ giá thành

=

Tổng giá thành thực tế toàn bộ sản phẩm

/
Tổng giá thành theo kế hoạch (Định mức)
x
100
Xác định giá thành theo từng quy cách, kích cỡ, phân cấp trên cơ sở tỷ lệ:
Giá thành thực tế    =  Giá thành kế hoạch              x               giá thành tỷ lệ

xem thêm:

Tạo một chức năng cơ bản trong excel

https://ketoan68.net/tao-mot-chuc-nang-co-ban-trong-excel/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here